Görme Engelliler

OLTU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PROJE EKİBİ İTALYA YOLCUSU

Oltu İHL Proje Ekibi “Eğitim, Sevgi ve Hoşgörü” konulu AB projesi kapsamında İtalya yolcusu…

 

Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi proje ekibi “AB Ülkelerinde Din Öğretimi  Uygulamalarının Yerinde İncelenmesi ve Medeniyetler İttifakı.” konulu AB projesi kapsamında incelemelerde bulunmak üzere ikinci çalışma gezisi için 7 Mayıs’ta İtalya’ya hareket etti…

 

 

Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı2012Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hazırladığı projenin uygulanması çalışmaları sürüyor. Haziran 2012 itibariyle yürütülmeye başlanan proje kapsamında ilk çalışma ziyaretini Çek Cumhuriyeti’ne yapanİmam Hatip Lisesi proje ekibi 7 Mayıs’ta İtalya’ya gitti. Avrupa’da, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve dini mekânların ziyaret edileceği gezi öncesinde Okul Müdürü Önser Yeğin açıklamalarda bulundu. Yeğin konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci Hareketlilik projeleri 2012 yılı Teklif Çağrısı döneminde Ulusal Ajans’a 2261 proje teklifi başvurusu yapılmıştır. Yapılan içerik değerlendirmeleri sonucu 320 projenin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Okulumuz proje koordinatörü Temel Vural ve proje ekibimiz tarafından hazırlanan “AB Ülkelerinde Din Öğretimi Uygulamalarının Yerinde İncelenmesi ve Medeniyetler İttifakı” konulu projemiz de yeterli puanı alarak 234. sırada kabul edilmiştir. 2012 Haziran ayı itibariyle uygulamaya başladığımız proje faaliyetlerimiz 2013’ün Ağustos ayında sona erecek şekilde planlanmıştır.”

“6-14 Kasım 2012 tarihleri arasında proje kapsamında  yaptığımız Çek Cumhuriyeti gezisi sırasında Almanya ve Avusturya’da da bir kısım etkinlikler gerçekleştirdik. Proje ekibimiz bu ülkelerde eğitim, öğretim faaliyetlerinin işleyişi hakkında incelemelerde bulundu. Bir meslek lisesi olmamız sebebiyle, özellikle din eğitiminde uygulanan metotlarının incelenmesine ağırlık verdik. Demokrasi ve insan hakları konularındaki uygulamaları yerinde görme fırsatımız oldu. Çalışmalarımız sırasında Türk Kültür ve medeniyetini, İslam dininin sevgi ve hoşgörüyü esas alan yaklaşımını, geçmişte ve günümüzdeki somut örneklerle anlatma imkânı bulduk. Bu çalışmalarımızı ve tecrübelerimizi kamuoyuyla da paylaştık. Okulumuzun başarı hanesine kaydedilen uluslararası bir projenin AB sürecinde farklı kültürlerin birbirlerini doğru anlamalarına, önyargıların ortadan kaldırılmasına, dünya barışına ve eğitim faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı ümidiyle, proje kapsamında ikinci çalışma ziyaretimizi 7-14 mayıs tarihleri arasında İtalya’ya yapacağız.”dedi.

Proje ve Program koordinatörü Temel Vural ise projeyle ilgili olarak şu hususları dile getirdi: “Projemizi, Çek Cumhuriyeti ve İtalya’daki sivil toplum kuruluşları, yerel ortak olarak Oltu İlçe Müftülüğü ve Oltu Gözlem Gazetesi ortaklığı ile hazırladık. Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulusal Ajans tarafından kabul edilen projemizde özetle şu hususlar ön plana çıkmaktadır:

“Proje, AB ülkelerinde, din eğitimi, dini kuralları öğrenme ve yaşama hakkı, inançlara saygı, dinler arası hoşgörü konularındaki uygulamaları görme, yerinde inceleme ve tespit edilen olumlu, uygulanabilir örneklerin Türkiye´de de yaygınlaştırılması imkânlarını araştırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Ayrıca Türkiye’deki uygulamaların da Avrupa’da anlatılması planlanmıştır. Proje, son zamanlarda ulusal ve uluslararası medyada da yer bulan dini önyargı ve bağnazlık olarak ifade edilebilen bir kısım algı ve yargıların toplumsal huzur ve güven açısından doğurduğu tehlikenin farkındalığından hareketle ortaya çıkmıştır.”

“Türkiye nüfusunun çoğunluğu Müslüman olmakla beraber, ülkemizde farklı din mensupları da bulunmaktadır. Anadolu´da, asırlarca birlikte yaşama konusunda dünyaya model olabilecek bir birliktelik sergilenmiştir. Anadolu coğrafyasında, Müslüman çoğunluk tarafından başka din mensuplarına dini tercihleri konusunda bir baskı yapılmamış, bu topraklarda yüzyıllar boyunca sevgi ve  hoşgörü iklimi egemen olmuştur. Ancak bugün hem AB ülkelerinde hem de ülkemizde, zaman zaman din eğitimi, din ve vicdan hürriyetleri konusunda karşılıklı olarak birtakım önyargılar ve bu önyargıların beslediği bazı olumsuzluklar gözlenmektedir.”

   “Türkiye olarak, AB´nin bir üyesi olma yolunda ilerlerken geçmişteki tecrübelerin günümüze taşınmasının, gerçekleşecek bir AB üyeliğinde birlikte yaşama kültürümüze ve yanlış anlaşılmaların karşılıklı olarak ortadan kaldırılmasına ciddi katkılar sağlayacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Ülkemizde geçmişte yaşanmış tecrübelerin ve bugünkü uygulamaların AB´li müstakbel ortaklarımıza doğru anlatılması ile önyargıların ortadan kaldırılmasında önemli mesafeler alınacağını kabul etmek gerekir. Bu noktadan bakıldığında, bir ortaklığın tarafları olarak Türkiye, İtalya ve Çek Cumhuriyeti toplumlarının birbirlerini doğru anlamalarının önemli olduğu kadar, hem din öğretimi hem de din ve vicdan hürriyeti konularında karşılıklı olarak birikimlerden faydalanılmasının da bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz.”

Okulumuz idareci ve öğretmenleri, Oltu İlçe Müftülüğü ve Oltu Gözlem Gazetesi’nden katılımcıların, inceleme ve gözlemler neticesinde elde edilecek iyi örneklerden oluşan somut sonuçlar okullarda öğrencilerimize; yerel ortaklarımız olan Oltu İlçe Müftülüğü ve Oltu Gözlem Gazetesi vasıtasıyla da toplumun değişik kesimlerine yaygınlaştırılacaktır. Böylece, çağdaş ve pedagojik esaslara dayalı bir din eğitimine katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Din mensupları arasında karşılıklı hoşgörü ve birbirini anlama kültürünün yaygınlaştırılması, AB ile daha sağlam, iyi niyetli, önyargılardan arınmış inançlara saygılı bir işbirliğine ve AB´ye uyum sürecine katkıda bulunmak da projenin hedefleri arasındadır.”

  İmam Hatip Lisesi, Oltu Müftülüğü ve Gözlem Gazetesi’nden toplam 16 katılımcısı olan projemiz birer haftalık 2 ayrı hareketlilikten oluşmaktadır. Avrupa’daki ilk hareketlilik 6 Kasım 2012 Salı günü Çek Cumhuriyeti´nin başkenti Prah´da başlayıp, Almanya ve Avusturya’da devam eden etkinliklerle 13 Kasım 2012 Salı günü yine Prah´da sona erecek şekilde gerçekleştirildi. Bu hareketlilikte okulumuz öğretmen ve idarecilerinden 5 katılımcı, Oltu Müftülüğü ve Oltu Gözlem gazetesinden 3 kişi olmak üzere toplam 8 katılımcı yer aldı. Şimdi ise benzer bir çalışmayı İtalya’da yürüteceğiz. İkinci hareketlilik 7 Mayıs 2013 Salı günü İtalya´nın Basilicata bölgesinin Potenza şehrinde başlayarak Roma, Potenza ve Rimini´de devam edip 14 Mayıs 2013’de sona erecek; proje etkinlikleri 2013 yılının Ağustos ayında tamamlanacaktır.” dedi.